Account
Please wait, authorizing ...
×

שעות הפעילות

ימים א', ב', ה': 9:00 - 19:00

יום ד': 9:00 - 16:00

ג': 9:00 - 13:00; ו' - 9:00 - 11:00

ביקור כולל איבחון 150₪

נוף הגליל, נצרת

עפולה, מגדל העמק

אחריות על התיקון

מ- 3 עד 6 חודשים

ללא תשלום נוסף

מדיניות עיבוד נתונים אישיים

 

1. הוראות כלליות

מדיניות עיבוד נתונים אישיים זו נערכה בהתאם לדרישות החוק הפדרלי מיום 27 ביולי 2006. מספר 152- FZ " על נתונים אישיים " , וקובע את סדר העיבוד של נתונים אישיים ואמצעי אבטחה אישי נתונים אלכס מחשבים ורשתות (להלן - מפעיל).

המפעיל מציב כיעודו והתנאי החשוב ביותר ליישום פעילותו את שמירת הזכויות והחירויות של אדם ואזרח בעיבוד הנתונים האישיים שלו, כולל הגנה על הזכויות לפרטיות, סודות אישיים ומשפחתיים.

מדיניות זו של המפעילה ביחס לעיבוד נתונים אישיים (להלן - המדיניות) חלה על כל המידע שיכול המפעיל לקבל אודות מבקרים באתר https://alexcomputers.org .

 

2. מושגי יסוד המשמשים בפוליסה

עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים - עיבוד נתונים אישיים באמצעות ציוד מחשב;

חסימת נתונים אישיים - השעיית זמני של עיבוד נתונים אישיים (אלא אם כן יש צורך לעבד נתונים אישיים);

אתר - סט של חומרי גרפיקה ומידע, כמו גם תוכנות מחשב ומסדי נתונים, המבטיחים את זמינותם באינטרנט בכתובת הרשת https://alexcomputers.org ;

מערכת מידע על מידע אישי - מערכת נתונים אישיים הכלולים בבסיסי נתונים, וטכנולוגיות מידע ואמצעים טכניים המבטיחים את עיבודם;

דפרסונליזציה של נתונים אישיים - פעולות כתוצאה אשר לא ניתן לקבוע ללא השימוש במידע נוסף השייך גם נתונים אישיים של חברי ספציפי או נושא נתונים אישיים אחרים;

עיבוד נתונים אישיים - כל פעולה (פעולה) או קבוצת פעולות (פעולות) המתבצעות באמצעות כלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים כאלה עם נתונים אישיים, לרבות איסוף, הקלטה, שיטתיות, צבירה, אחסון, חידוד (עדכון, שינוי), אחזור, שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), פרסונליזציה, חסימת, מחיקה, הרס נתונים אישיים;

מפעיל - גוף ממלכתי, גוף עירוני, אדם משפטי או טבעי, באופן עצמאי או במשותף עם אנשים אחרים המארגנים ו (או) עיבוד נתונים אישיים, וכן קביעת מטרות עיבוד המידע האישי, הרכב הנתונים האישיים שיש לעבד, פעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים;

נתונים אישיים - כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין למשתמש ספציפי או מוגדר באתר https://alexcomputers.org ;

משתמש - כל מבקר באתר https://alexcomputers.org ;

מסירת נתונים אישיים - פעולות שמטרתן לחשוף נתונים אישיים לאדם ספציפי או למעגל מסוים של אנשים;

הפצת נתונים אישיים - כל פעולה שמטרתה לחשוף נתונים אישיים למעגל אנשים בלתי מוגדר (העברת נתונים אישיים) או להכיר נתונים אישיים של מספר בלתי מוגבל של אנשים, לרבות חשיפה פומבית של נתונים אישיים בתקשורת, מיקום במידע וברשתות טלקומוניקציה או גישה לנתונים אישיים בכל דרך אחרת;

העברה חוצה גבולות של נתונים אישיים - העברת נתונים אישיים לשטחה של מדינה זרה לרשות מדינה זרה, גורם משפטי זר או זר זר;

הרס נתונים אישיים - כל פעולה שתביא לכך שהנתונים האישיים יושמדו בצורה בלתי ניתנת להשגה, תוך אי-אפשרות לשחזר עוד יותר את התוכן של נתונים אישיים במערכת המידע האישי, ו (או) שהתוצאה שלהם נהרסת את המדיה הפיזית של המידע האישי.

 

3. המפעיל יכול לעבד את הנתונים האישיים הבאים של המשתמש

שם משפחה, שם פרטי;

כתובת דוא"ל;

מספרי טלפון;

כתובת מקום המגורים והרישום בפועל במקום המגורים ו (או) במקום השהייה;

כמו כן באתר ניתן לאסוף ולעבד נתונים לא אישיים על מבקרים (כולל קובצי Cookie) באמצעות שירותי סטטיסטיקת אינטרנט (Yandex Metrika ו- Google Analytics ואחרים).

הנתונים לעיל נקראים להלן מדיניות הממוזגת על ידי המושג הכללי של נתונים אישיים.

 

4. מטרת עיבוד נתונים אישיים

מטרת עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש היא ליידע את המשתמש על ידי שליחת אימיילים; מתן גישה למשתמשים לשירותים, למידע ו / או לחומרים הכלולים באתר.

למפעיל זכות לשלוח התראות למשתמש על מוצרים ושירותים חדשים, מבצעים מיוחדים ואירועים שונים. המשתמש יכול תמיד לסרב לקבל הודעות מידע על ידי שליחת דוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עם ההערה סירוב להתראות על מוצרים ושירותים חדשים ומבצעים מיוחדים למפעיל .

נתוני משתמשים לא אישיים שנאספים באמצעות שירותי סטטיסטיקת אינטרנט, משמשים לאיסוף מידע על פעולות המשתמשים באתר, לשיפור איכות האתר ותכניו.

 

5. עילות משפטיות לעיבוד נתונים אישיים

המפעיל מעבד את המידע האישי של המשתמש רק אם הוא מלא ומוגדר על ידי המשתמש באופן עצמאי דרך טפסים מיוחדים הממוקמים בכתובת https://alexcomputers.org . על ידי מילוי הטפסים המתאימים ו / או שליחת הנתונים האישיים שלך למפעיל, המשתמש מסכים למדיניות זו.

המפעיל מעבד את הנתונים הבלתי אישיים אודות המשתמש במקרה שהוא מותר בהגדרות הדפדפן של המשתמש (שמירת קובצי Cookie והשימוש בטכנולוגיית JavaScript מופעלים).

 

6. סדר איסוף, אחסון, העברה וסוגים אחרים של עיבוד נתונים אישיים

אבטחת המידע האישי המעובד על ידי המפעיל מובטחת על ידי יישום האמצעים החוקיים, הארגוניים והטכניים הנחוצים ליישום מלא של דרישות החקיקה הקיימת בתחום הגנת המידע האישי.

המפעיל מבטיח את בטיחות הנתונים האישיים ונוקט בכל האמצעים למניעת גישה לנתונים אישיים של אנשים לא מורשים.

המידע האישי של המשתמש לעולם לא יועבר בשום פנים ואופן לצדדים שלישיים, למעט במקרים הקשורים ליישום החקיקה הנוכחית.

במקרה של גילוי אי דיוקים בנתונים אישיים, המשתמש יכול לעדכן אותם באופן עצמאי על ידי שליחת הודעה למפעיל לכתובת הדוא"ל של המפעילה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עם ההערה " הפעלת נתונים אישיים ".

המונח לעיבוד נתונים אישיים אינו מוגבל. המשתמש רשאי בכל עת למשוך את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים על ידי שליחת הודעה בדואר אלקטרוני למפעיל בכתובת הדוא"ל של המפעילה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עם ההערה " ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים ".

 

7. העברת נתונים אישיים מעבר לגבול

 לפני תחילת העברה של נתונים אישיים חוצי גבולות, על המפעיל לוודא כי המדינה הזרה, שטחה היא מתוכננת להעביר נתונים אישיים, מבטיחה הגנה אמינה על זכויותיהם של נבדקים נתונים אישיים.

העברה חוצה גבולות של נתונים אישיים בשטחה של מדינות זרות שאינן עומדות בדרישות לעיל יכולה להתבצע רק אם קיימת הסכמה בכתב של נושא המידע האישי להעברת הנתונים האישיים שלו ו / או ביצוע חוזה אליו נושא המידע האישי הוא צד.

 

8. הוראות סופיות

המשתמש יכול לקבל כל הבהרות בנושאים מעניינים הקשורים לעיבוד הנתונים האישיים שלו על ידי פנייה למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

מסמך זה ישקף כל שינוי במדיניות עיבוד הנתונים האישיים של המפעיל. המדיניות תקפה ללא הגבלת זמן עד שתוחלפה בגרסה חדשה.

הגרסה הנוכחית של המדיניות זמינה בחופשיות באינטרנט בכתובת https://alexcomputers.org/he/pratiyut.

 

הירשם לניוזלטר

נשלח לכם חדשות על העסק שלנו, הנחות משתלמות

מידע על העסק

Offcanvas Menu Heb