fbpx

מחירון ללקוח עסקי

לקוח יקר אנא שים לב! 
ישנה אחריות על כל העבודות!
300₪ מחיר לשעת עבודה 
3000₪ בניית EXCHANGE
1200₪ הגדרת FORTIGATE
1200₪ הגדרת CISCO
1200₪ הגדרת CHECKPOINT
1500₪ תיקון חומרת השרת
2000₪ בניית שרת מיילים LINUX
2000₪ בניית שרת TERMINAL
2000₪ בניית SAMBA 4 DC
300 OFFICE 365 לפי שעה
300   הגדרת AD, GPO לפי שעה 
1200₪ פתירת תקלה בשרת LINUX
1200₪ פתירת תקלה בשרת WINDOWS